Vyhodnocení literární soutěže

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

STRÁŽCI NAŠÍ PAMĚTI ANEB PAMÁTNÉ STROMY V BOTANICKÉ ZAHRADĚ

Již devět let pořádá Městská knihovna v Táboře společně s VOŠ a SZeŠ v Táboře a Botanickou zahradou při VOŠ a SZeŠ literární soutěž, jejíž témata vždy souvisejí s botanickou zahradou. Letos soutěž podpořilo i Zdravé město Tábor. Téma bylo inspirováno 155. výročím založení botanické zahrady a zemědělské školy.

Soutěže se v pěti kategoriích zúčastnilo 31 autorů z 5 škol, které do soutěže přispívají pravidelně. V Táboře to byla družina MŠ a ZŠ Mikuláše z Husi a MŠ Kpt. Nálepky 2393 odloučené pracoviště MŠ Sokolovská, z mimotáborských škol ZŠ Chýnov a MŠ a ZŠ Jistebnice. Novým účastníkem byla ZŠ Radomyšl.

Všichni soutěžící ve svých pracích splnili základní hodnotící kritérium – v příbězích se odrážely vlastnosti vybraných stromů. Velmi často bylo téma stromů uváděno v širších souvislostech – plynutí času, rodinné tradice, vztah člověka ke stromům a k přírodě vůbec. Naplnilo se tak hlavní poslání soutěže – spojit poznávání přírody, jejího literárního a výtvarného zachycení s uvědomováním si místa člověka v přírodě.

Soutěž mohla proběhnout především díky paním učitelkám ze zmíněných škol. Dokázaly své žáky podnítit k tvorbě. Patří jim za to poděkování i obdiv, že i v této době k tomu našly energii. Poděkování i obdiv patří i autorům příběhů, které ani ztížené podmínky způsobené pandemií neodradily.

Vyhlášení soutěže je vždy spojeno s doprovodným programem, ale ten musel být, právě z důvodu zhoršující se epidemiologické situace, odložen na příznivější dobu, která, jak doufáme, nastane v příštím kalendářním roce, ale stále ještě v tomto školním roce, takže se autoři budou moci setkat.

OCENĚNÍ AUTOŘI

0 kategorie MŠ a 1. třída ZŠ (byla udělena dvě první místa)

1. MÍSTO

Společná práce z MŠ (MŠ Kpt. Nálepky 2393 odloučené pracoviště MŠ Sokolovská, Tábor - Jana Janovská, zástupkyně ředitelky MŠ, paní učitelky: Stanislava Smolíková, Alena Kosíková)

Vanessa Berková

Tereza Buřičová

Ema Kašparová

David Kohout

Jan Kříž

Marta Zrůnová

 

A

Rozálie Červinková (MŠ a ZŠ Mikuláše z Husi – paní vychovatelka Milada Stehlíková)

 

 

2. MÍSTO

Sofie Kříženecká (MŠ a ZŠ Mikuláše z Husi – paní vychovatelka Milada Stehlíková)

3. MÍSTO

Arsenii Bokoch (MŠ a ZŠ Mikuláše z Husi – paní vychovatelka Milada Stehlíková)

ČESTNÉ UZNÁNÍ

Daniel Pochylý (MŠ a ZŠ Mikuláše z Husi – paní vychovatelka Milada Stehlíková)

 

1. kategorie 2. - 3. třída ZŠ

 

ČESTNÉ UZNÁNÍ

Arina Peretruchina (MŠ a ZŠ Mikuláše z Husi – paní vychovatelka Milada Stehlíková)

Ema Vlasáková (MŠ a ZŠ Mikuláše z Husi – paní vychovatelka Milada Stehlíková)

 

2. kategorie 4. – 5. třída ZŠ

1. MÍSTO

Karolína Hana Kováčová (ZŠ Radomyšl – paní učitelka Hana Kafková)

2. MÍSTO

Barbora Kultová (MŠ a ZŠ Mikuláše z Husi – paní vychovatelka Milada Stehlíková)

3. MÍSTO

Laura Kuklová ((MŠ a ZŠ Mikuláše z Husi – paní vychovatelka Milada Stehlíková)

3. kategorie – 6. – 7. třída ZŠ

1. MÍSTO

Magdaléna Sklenářová (MŠ a ZŠ Jistebnice - paní učitelka Kamila Kumžáková)

2. MÍSTO

Matylda Absolonová (ZŠ Chýnov - paní učitelka Iva Eybertová)

3. MÍSTO

Anna Vávrovská (ZŠ a MŠ Jistebnice- paní učitelka Kamila Kumžáková)

 

4. kategorie – 8. - 9. třída ZŠ

1. MÍSTO

Beáta Dvořáková (ZŠ Chýnov - paní učitelka Iva Eybertová)

2. MÍSTO

Nikola Hrnčálová (ZŠ Chýnov - paní učitelka Stanislava Šmejkalová)

3. MÍSTO

Anna Pošvářová ( ZŠ Chýnov - paní učitelka Stanislava Šmejkalová)

 

ČESTNÉ UZNÁNÍ

Jan Kobliha (ZŠ Chýnov - paní učitelka Stanislava Šmejkalová)