Hospodářský systém

Hospodářský systém byl základem táborské botanické zahrady. S jeho vytvářením bylo započato podle koncepce profesora Bubáka v roce 1903. Jednalo se o světový unikát, neboť do té doby byly rostliny v botanických zahradách členěny do skupin podle čeledí (tzv. botanický systém).

V táborské botanické zahradě bylo poprvé na světě použito rozsáhlého členění rostlin do skupin podle zemědělského a průmyslového využití, tedy hospodářského systému. Cenný byl nejenom ojedinělostí tohoto třídění, ale i zachycením historie vývoje lidského zájmu o pěstování užitkových rostlin.

Na záhonech byly rostliny rozdělené do skupin podle zemědělského a průmyslového využití. Jedna rostlina se tak může nacházet i ve více skupinách. Například jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata)  patří do skupiny léčivých rostlin a plevelů.

Tento systém byl a doposud je názornou ukázkou toho, které rostliny využívali naší předci již odpradávna. Některé však byly postupně nahrazovány syntetickými látkami. Vzorným příkladem může být skupina rostlin označených jako barviva. Setkáte se zde s rostlinami, které se používaly k barvení látek již od pravěku až do doby, než zvítězily syntetické barvy.

Hospodářský systém byl nejvýznamnější částí komplexu botanické zahrady v Táboře. Množství pěstovaných rostlin, zajímavé a přehledné členění skupin řadilo táborskou botanickou zahradu na významné místo mezi světovými botanickými zahradami.

Od roku 2002 prošel hospodářský systém několikaletou obnovou a menší úpravou. Rostliny postupně dostávají nové označení a k jednotlivým skupinám rostlin jsou doplňovány informační tabule. Jednotlivé skupiny jsou výrazně označeny a barevně odlišeny pozadím jmenovek. Opět jsou k vidění na záhonech hospodářského systému zajímavé rostliny jakými jsou například bavlník, rýže, podzemnice olejná a stovky dalších. 

Dnes se ve světě setkáme s tak rozsáhlým hospodářským systémem pouze v několika botanických zahradách. Táborský hospodářský systém je doplněn též některými okrasnými rostlinami. Nově byl doplněn o energetické a papírodárné rostliny.

Hospodářský systém nenaleznete v žádném období kompletní, neboť některé rostliny mají svou vegetační dobu na jaře a brzy po odkvětu odumírají (např. jarní plevele), některé již v srpnu začínají dozrávat (např. některé luskoviny) a jejích místo po zbylou část roku znázorňuje pouze jmenovka. Pro většinu rostlin je vegetační období léto.

 

Skupiny plodin pěstovaných na hospodářském systému:

 • Léčivé rostliny
 • Jedovaté rostliny
 • Přadné rostliny
 • Zeleniny
 • Olejniny
 • Medonosné rostliny
 • Okopaniny a pícniny
 • Plevele
 • Obiloviny
 • Trávy
 • Uspávací látky 
 • Barviva
 • Éterické oleje a voňavky
 • Škrobnaté rostlin
 • Prášek na hmyz
 • Jahody a ovoce bobulové
 • Tabáky
 • Slizy k apretaci
 • Cukry
 • Energetické plodiny
 • Papírodárné
 • Siličnaté rostliny
 • Třísla  
 • Pěnivé látky
 • Cukry
 • Sladké dřevo
 • Pryžovité rostliny
 • Lepkavé látky
 • Voskodárné 

 

Znaky použité na jmenovkách


jednoleté rostliny (annuelly)

 


dvouleté rostliny (bienny)

 


vytrvalé rostliny (perenny)

 

 
polokeř (suffrutex)

 

  
keř (frutex)

 

 
strom (arbor)