Strom naděje, tradice a budoucnosti

KE 155. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY A BOTANICKÉ ZAHRADY BYL  VYSAZEN STROM ANEB  NÁVRAT MORUŠE DO BOTANICKÉ ZAHRADY

 V pátek 4.5.2021 byl v botanické zahradě vysazen morušovník bílý převislý. Slavnostnímu aktu byla přítomna i ředitelka školy ing. B. Hořejší,  dále vedoucí botanické zahrady ing. Ž. Šišková a koordinátorka EVV Mgr.et Mgr.  Š. Kučerová, RNDr. Vladimír Říha a předseda Územního sdružení Českého svazu zahrádkářů v Táboře Milan Bigoš.  Úvodní proslov přednesla PhDr. Jindřiška Bumerlová.

Vysazení právě tohoto stromu v sobě ukrývá hned několik symbolických významů. Připomíná založení školy a botanické zahrady v roce 1866. Představuje tedy tradici. U školy, a později na školním statku v Měšicích, se morušovníky pěstovaly. Souviselo to s výukou hedvábnictví a s chovem bource morušového.

Strom symbolizuje i začátek něčeho nového. V letošním roce vzniká spolek pro rozvoj botanické zahrady a environmentální výchovu. Jedním z jeho cílů je vytvořit podmínky pro větší využití botanické zahrady pro výuku žáků všech typů škol i pro aktivity běžných návštěvníků.

Nově vysazený morušovník je roubem stromu, který přes 100 let rostl před budovou školy a který byl pokácen v souvislosti s úpravou plochy náměstí. Nově vysazený morušovník tedy představuje kontinuitu života a naději do budoucna.

O vysazení stromu informoval i táborský tisk. https://www.jcted.cz/…ou/