Realizace projektu "Genofond vyšlechtěných českých a slovenských odrůd růží v botanické zahradě"

Díky dotačnímu programu města Tábora na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2020 jsme mohli pracovat na našem nově vznikajícím rozáriu. Rozárium jsme, po roce shánějí konkrétních odrůd růží, dokončili. Zbývá již jen několik málo míst pro růže, které budou k dispozici až na podzim příštího roku. Rozárium se rozkládá na ploše cca 300 m2, je zde kolem 100 kultivarů českých a slovenských odrůd růží. Vznikla tak tzv. genetická banka domácích vyšlechtěných odrůd. Jejíž význam spočívá v ukázkách směrování vývoje šlechtění, možnosti studovat staré a středně staré, ale i nové odrůdy, jejich vlastnosti pro praktické využití, ale také k výběru rodičů k šlechtění a tvorbě nových odrůd s lepšími vlastnostmi. Umožňuje všímat si vzrůstu, zdravotního stavu, odolnosti vůči nepříznivým podmínkám – sucho, vlhko, mráz. Dává možnost porovnávat také tvar, barvu, velikost, vůni květu a další aspekty pro další rozvoj růžařství. Vzhledem k nutnosti zachování druhového i odrůdového bohatství je potřeba zakládat tyto sbírky. Týká se to nejen rostlin důležitých pro výživu lidstva. Každý stát by se měl postarat o odrůdy vyšlechtěné na svém území. Ba; přímo za ně zodpovídá. Vzhledem k oteplování a výkyvům počasí je nutno mít sbírky na více místech od sebe vzdálených. Růže jsou v Průhonicích a v Rajhradě. Kolekce v Táboře je třetí zásobní (s odlišným klimatem). Nutnost byla potvrzena úhynem až 70 % keřů ve středních Čechách v r. 2012. Růže u nás vyšlechtěné jsou nejlépe přizpůsobené našemu klimatu. Při zachování odrůd, je  můžeme použít k další šlechtitelské práci. Růže nám dokumentují vyspělost našeho zahradnictví. Také názvy odrůd ukazují na kulturní vyspělost (vlastenecká jména: Jan Hus, Karel IV, Dr. E. Beneš, aj.)

Celkové náklady: 61 959,91 Kč

Výše poskytnuté dotace: 40 000 Kč

 

Vlastní podíl příjemce dotace: 21 959,91 KčRozárium 1.jpg