Poskytnuté dotace od města Tábora v roce 2022

Na základě žádostí o poskytnutí dotací z Dotačního programu města Tábora na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty získala Botanická zahrada při VOŠ a SZeŠ Tábor 2 dotace:

- Skalka - poskytnutá dotace ve výši 40 000 Kč, podíl vlastních peněžních prostředků min. 12 000 Kč

- Trvalkový záhon v přírodní zahradě - poskytnutá dotace 18 550 Kč, podíl vlastních peněžních prostředků min. 5 565 Kč

Na základě žádostí o poskytnutí dotací z Dotačního programu města Tábora na podporu cestovního ruchu města Tábora získala Botanická zahrada při VOŠ a SZeŠ Tábor 2 dotace: 

- Brigádník v botanické zahradě - poskytnutá dotace ve výši 13 000 Kč, podíl vlastních peněžních prostředků min. 2 600 Kč

- Informační letáky o botanické zahradě - poskytnutá dotace ve výši 35 000 Kč, podíl vlastních peněžních prostředků min. 7 000 Kč