Poskytnuté dotace od města Tábora na rok 2021

Na základě žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního programu města Tábora na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty získala Botanická zahrada při VOŠ a SZeŠ Tábor 2 dotace:

- Expozice okrasných trav a severoamerických třapatkovek - poskytnutá dotace ve výši 39 465 Kč, podíl vlastních peněžních prostředků min. 16 913 Kč

- Japonská zahrada - poskytnutá dotace 40 000 Kč, podíl vlastních peněžních prostředků min. 17 142 Kč

Na základě žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního programu města Tábora na podporu cestovního ruchu získala Botanická zahrada při VOŠ a SZeŠ Tábor 1 dotaci: 

- Brigádník v botanické zahradě - poskytnutá dotace ve výši 10 000 Kč, podíl vlastních peněžních prostředků min. 2 000 Kč