Poskytnuté dotace od města Tábora

Na základě žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního programu města Tábora na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty získala Botanická zahrada při VOŠ a SZeŠ Tábor 2 dotace:

1) Písečná duna s chráněnými druhy rostlin - poskytnutá dotace 27 592 Kč

2) Genofond vyšlechtěných českých a slovenských odrůd růží v botanické zahradě - 40 000 Kč

 

Na základě žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu cestovního ruchu získala Botanická zahrada při VOŠ a SZeŠ Tábor celkem 1 dotaci:

1) Brigádník v botanické zahradě - poskytnutá dotace 10 000 Kč