Poskytnuté dotace od města Tábora

Na základě žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního programu města Tábora na podporu ochrany životního prostředí na rok 2019 získala Botanická zahrada při VOŚ a SZeŠ Tábor celkem 4 dotace:

1) Bylinková zahrada v botanické zahradě - částka nárokovaná z dotace 21 182 Kč, poskytnutá dotace 15 900 Kč

2) Revitalizace jezírka v botanické zahradě - částka nárokovaná z dotace 6 584 Kč, poskytnutá dotace 4 600 Kč

3) Ekologické pěstování růží v botanické zahradě - částka nárokovaná z dotace 19 320 Kč, poskytnutá dotace 11 400 Kč

4) Pracovní listy - Přírodní zahrada v botanické zahradě - částka nárokovaná z dotace 15 190 Kč, poskytnutá dotace 10 300 Kč

 

Na základě žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu cestovního ruchu na rok 2019 získala Botanická zahrada při VOŚ a SZeŠ Tábor celkem 1 dotaci:

1) Brigádník v botanické zahradě - částka nárokovaná z dotace 12 800 Kč, poskytnutá dotace 5 000 Kč

Na základě žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního programu města Tábora na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty  získala při VOŚ a SZeŠ Tábor celkem 1 dotaci:

1) Květinový piknik - částka nárokovaná z dotace 7 000 Kč, poskytnutá dotace 3 000 Kč