Květel, z. s. pro rozvoj botanické zahrady a environmentální výchovu

Koncem roku 2021 se podařilo založit a zaregistrovat nový spolek. Jsme rádi, že se tak stalo v roce, kdy si botanická zahrada a zemědělská škola v Táboře připomněly 155. výročí svého vzniku. více

Předsedkyní spolku je vedoucí botanické zahrady Ing. Žaneta Šišková, DiS. , místopředsedkyní Mgr., Bc. Šárka Kučerová a členy výboru Ing. Zdeňka Jankovská, RNDr., Ing. Vladimír Říha, CSc. a PhDr., Mg.A. Jindřiška Bumerlová.

Členy spolku jsou botanikové, fotografové, výtvarníci, pedagogové, tedy lidé různého zaměření, které však spojuje zájem o přírodu a tím i o botanickou zahradu. Jedním z hlavních cílů spolku je vytvořit nabídku volnočasových i vzdělávacích aktivit pro návštěvníky botanické zahrady. Součástí nabídky budou i edukační programy pro žáky a studenty.