Dotace od města Tábora v roce 2024

Z dotačního Programu na podporu cestovního ruchu města Tábora byla získána částka ve výši 15 400 Kč na realizaci projektu Brigádník v botanické zahradě. Díky této dotaci zaměstnáme brigádníka po dobu letních prázdnin a prodloužíme otevírací dobu botanické zahrady do 18 hod., otevřeno bude i o víkendech (červenec, srpen).

Z dotačního Programu na podporu cestovního ruchu města Tábora byla získána částka ve výši 4 600 Kč na realizaci projektu Prezentace Botanické zahrady v Táboře.  Jedná se o umístění profilu botanické zahrady v obsahu turistických portálů vyletnik.cz, tipynavylet.cz, rodinnevylety.cz, holiday.cz a kulturního portálu kdykde.cz., publikace PR článku na portálu vyletnik.cz v tagu školní výlety a o umístění, hypertextové reklamy (obrázek + text), nebo banneru statické grafické reklamy v pravidelném newsletteru z portálu vyletnik.cz.

Z dotačního programu města Tábora na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty byla získána částka ve výši 28 490 Kč na realizaci projektu Denivky nová expozice. Cílem projektu je vytvoření nové expozice sbírkových rostlin v botanické zahradě. Tento projekt bude realizován na ploše o výměře 160 m2, na které je momentálně pozůstatek letních výsevů medonosných rostlin. Bude se tak jednak i o rekultivaci této plochy. Denivky byly vybrány pro svou variabilitu barevných forem a obrovskou odrůdovou škálu. Při nákupu denivek oslovíme především tuzemské pěstitele těchto rostlin včetně botanických zahrad. Případně využijeme i zahraniční nabídky. Každá odrůda bude označena jmenovkou. Návštěvník bude touto expozicí procházet po nášlapových kamenech, které budou navazovat na ostatní expozice v botanické zahradě. Nebude chybět ani informační cedule, která bude pojednávat o původu, způsobu pěstování, chorobách a škůdcích těchto rostlin. Věříme, že tato expozice významně obohatí horní část botanické zahrady. Nejen z důvodu oblíbenosti těchto rostlin v trvalkových výsadbách, ale také díky jejich vytrvalosti v kvetení během celého letního období až do podzimu.