ČTEME Z LISTŮ KNIH I Z LISTŮ STROMŮ ANEB VYBERTE SPOLEČNÝ STROM

ANKETA PRO MŠ, ZŠ  i SŠ 

V roce 2022 uplyne 10 let od prvního ročníku literární soutěže, kterou společně pořádá VOŠ a SZeŠ Tábor, Botanická zahrada při VOŠ a SZeŠ a Knihovna pro děti a mládež Městské knihovny v Táboře. Jako připomínku této dlouholeté spolupráce chceme společně vysadit strom. Který to bude, rozhodnou svými hlasy účastníci ankety, tedy i vy. Podrobnosti se dozvíte zde:

ANKETA

„ČTEME Z LISTŮ KNIH I Z LISTŮ STROMŮ“

ANEB

VYBERTE SPOLEČNÝ STROM

 

„Pokud máte zahradu a knihovnu, máte vše, co potřebujete.“ (Marcus Tullius Cicero)

 

V roce 2022 uplyne 10 let od prvního ročníku literární soutěže, kterou společně pořádá VOŠ a SZeŠ Tábor, Botanická zahrada při VOŠ a SZeŠ a Knihovna pro děti a mládež Městské knihovny v Táboře.

Téma literární soutěže je vždy spojeno s botanickou zahradou, např. to jsou růže, hmyz, léčivé rostliny atd. Ve školním roce 2021 – 2022 jsou tématem památné stromy v botanické zahradě, tedy stromy, které mají připomínat významnou událost.

Takovým strážcem naší paměti by měl být i strom, který v roce 2022 společně vysadí organizátoři soutěže a, pokud to situace dovolí, i účastníci ankety a další hosté.

Vedoucí botanické zahrady, ing. Žaneta Šišková, vybrala tři stromové kandidáty:

JABLOŇ LESNÍ

HRUŠEŇ PLANOU

PAVLOVNII PLSTNATOU.

O tom, který z nich to bude, rozhodnou svými hlasy účastníci ankety.

 

KDE ZÍSKÁTE INFORMACE O STROMECH:

PŘÍMO v Knihovně pro děti a mládež Městské knihovny v Táboře nebo v Botanické zahradě při VOŠ a SZeŠ v Táboře nebo NA STRÁNKÁCH Městské knihovny v Táboře, botanické zahrady, případně na stránkách zemědělské školy.

KDO SE MŮŽE ANKETY ZÚČASTNIT: děti z MŠ, žáci ZŠ a SŠ, jednotlivci i skupiny. Skupina si však nevybírá strom společně, ale vedoucí uvede vždy počet hlasů, které jednotlivé stromy v jeho skupině získaly.

KDY HLASOVÁNÍ KONČÍ: 31. 12. 2021

KDY BUDE STROM VYSAZEN: během roku 2022 – v době vhodné pro zvolený strom

 

JAK MŮŽETE HLASOVAT:

1. PŘÍMO v Knihovně pro děti a mládež Městské knihovny v Táboře nebo v botanické zahradě.

2. ELEKTRONICKY – vyplníte arch, který najdete na stránkách Městské knihovny v Táboře, botanické zahrady, případně na stránkách zemědělské školy, a pošlete na adresu Jindriska.Bumerlova@seznam.cz

 

CO VÁS ČEKÁ, KDYŽ NAPÍŠETE I DŮVODY, PROČ JSTE VYBRALI PRÁVĚ TENTO STROM: z lístků těch, kteří svůj výběr stromu vysvětlí, bude při slavnostním vysazení stromu vylosován jeden, jehož autor/autorka se může těšit na pěknou knihu. Pokud budete vysvětlení posílat elektronicky, opět na adresu Jindriska.Bumerlova@seznam.cz

 

 

DOUFÁME, ŽE VÁS NĚKTERÝ Z UVEDENÝCH STROMŮ ZAUJME A DÁTE MU SVŮJ HLAS. TĚŠÍME SE I NA VYSVĚTLENÍ VAŠEHO VÝBĚRU.