BURZA

 

POZVÁNKA

Na podzimní výměnnou BURZU -  setkání zájemců o zahrádkaření

          KDY?  ČTVRTEK 15. 11. 2018           

KDE? V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH¨

MÍSTO KONÁNÍ: PŘÍZEMÍ AKADEMICKÉ KNIHOVNY JU

ČAS: 9.00 – 11.00 hodin

NABÍZÍME pro výměnu: Sortiment pokojových rostlin, semínka okrasných květin, zelenin aj.

Srdečně Vás zveme.

Za pořadatele: Ing. Jiří Peterka, Ph.D., ZF JU Č. Budějovice,

                                         peterj03@zf.jcu.cz

                        Ing. Žaneta Šišková, Dis, Vedoucí Botanické zahrady Tábor

botgarden@seznam.cz

Bc. Eliška Zevlová, ZF JU Č. Budějovice, <eliskazevlova@gmail.com>