Literární soutěž - Zahrady v zahradě aneb svět, historie a současnost v botanické zahradě

V roce 2022 se koná již 10. ročník naší literární soutěže. Na připomenutí dlouholeté spolupráce botanické zahrady, Městské knihovny a VOŠ a SZeŠ v Táboře byl slavnostně vysazen strom naší literární soutěže. Byla uspořádána anketa a nejvíce hlasů dostala pavlovnie plstnatá. Společně s dětmi jsme ji nazvali Pohádková Pavlínka. V roce 2021 vznikl spolek Květel, z. s. pro rozvoj botanické zahrady a environmentální výchovu, jehož členové se do organizace soutěže také zapojují.

Letošním tématem literární soutěže jsou zahrady v botanické zahradě, tedy jednotlivé části botanické zahrady. Botanická zahrada je již několik let také „obydlena“ pohádkovými bytostmi. Výtvarnou podobu jim dala Bc. Adéla Drtinová. Každá pohádková bytost má na starost část botanické zahrad,  a protože se letos zabýváme zahradou jako celkem, je patronem soutěže Půdovník, bez kterého by v zahradě nic nerostlo.
Soutěž trvá od 1. 9. 2022 do  22.11. 2022. Vyhlášení výsledků je vždy spojeno s hravými aktivitami. I v  letošním roce je v souvislosti s covid-19 vývoj trochu nejistý, ale doufáme, že vyhodnocení soutěže bude moci proběhnout. Předpokládaný termín je středa 30.11. 2022. O tom, v  jaké formě , kde a v kolik vyhodnocení proběhne, budeme všechny soutěžící včas informovat.

Přihlášku do soutěže, mapku botanické zahrady a další doplňkové materiály si můžete stáhnout z odkazu pod tímto článkem nebo vyzvednout v Knihovně pro děti a mládež MěK v Táboře. Soutěže se mohou zúčastnit děti z mateřských škol, žáci z 1. až 9. třídy ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií.

https://www.knihovnatabor.cz/zahrady-v-zahrade