Literární soutěž

Městská knihovna Tábor ve spolupráci s VOŠ a SZeŠ Tábor a Botanickou zahradou VOŠ a SZeŠ Tábor a spolkem Květel,z.s.  připravila literární soutěž

NA VLASTNÍM PÍSEČKU

ANEB

 SUCHOMILNÉ ROSTLINY V BOTANICKÉ ZAHRADĚ

Novinky z botanické zahrady

Z Dotačního programu Města Tábora na podporu ochrany životního prostředí byla v roce 2023 Botanické zahradě při VOŠ a SZeŠ Tábor poskytnuta dotace na projekt vytvoření nové expozice JEDOVATÉ ROSTLINY. Cílem je vytvořit sbírku jedovatých rostlin, upozornit na míru jejich jedovatosti, následky otrav i možnosti první pomoci.

Z Dotačního programu Města Tábora na podporu cestovního ruchu byla získána dotace na realizaci projektu Brigádník v botanické zahradě. Mohla tak být zajištěna prodloužená otevírací doba, což návštěvníci velmi uvítali.

Téma literární soutěže

Letošním tématem literární soutěže jsou suchomilné rostliny v botanické zahradě. Botanická zahrada je již několik let také „obydlena“ pohádkovými bytostmi. Výtvarnou podobu jim dala Bc. Adéla Drtinová. Každá pohádková bytost má na starost část botanické zahrady a protože řada suchomilných rostlin má velké využití jako potrava i léčivo, je patronkou letošního ročníku soutěže čarodějnice Zarada.

Soutěž trvá od 1. 9. 2023 do 16. 11. 2023. Vyhlášení výsledků je vždy spojeno s hravými aktivitami. Předpokládaný termín je středa 29.11.2023. O podrobnostech budeme všechny soutěžící včas informovat.

Přihlášku do soutěže, mapku botanické zahrady, a další doplňkové materiály si můžete stáhnout ze stránek školy www.szestabor.cz nebo vyzvednout v Knihovně pro děti a mládež MěK Tábor nebo v botanické zahradě.  Soutěže se mohou zúčastnit děti z mateřských škol, žáci z 1. až 9. třídy ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií.

Odborná porota vybere nejlepší práce a ty budou oceněny a vystaveny v Knihovně pro děti a mládež MěK Tábor v měsíci prosinci.

 

Své práce odevzdávejte v Knihovně pro děti a mládež v Městské knihovně Tábor nejpozději do 16. 11. 2023 do 18 hodin anebo zašlete na e-mail: Jindriska.Bumerlova@seznam.cz.

 

Kontakt pro případné dotazy, které rády zodpovíme: Jindriska.Bumerlova@seznam.cz

 

 

UPOZORNĚNÍ: Ve svých textech můžete pohádkové postavy použít jako hrdiny příběhů, ale není to povinné. Ve vašich textech se však MUSÍ objevit některá z uvedených rostlin

 

1. JUKA VLÁKNITÁ                       Yucca filamentosa

2. HVOZDÍK PÍSEČNÝ ČESKÝ    Dianthus arenarius subsp. Bohemicus

3. NETŘESK STŘEŠNÍ                   Sempervivum tectorum

4. OPUNCIE MEXICKÁ                 Opuntia ficus-indica

5. TŘAPATKOVKA NACHOVÁ   Echinacea purpurea

 

0. kategorie – mateřská škola a 1. třída základní školy - Komiks – není žánrově omezen (např. pohádka, fantastický příběh, realistický příběh). Autor – jednotlivec nebo skupina (maximálně 6 členů). Rozsah – 6 - 9 obrázků (okének, stripů). Je možné doplnění krátkého textu, který podle ústního sdělení autora dopíše dospělá osoba. Formát je libovolný (např.  1 obrázek na A4, 2 obrázky na A4)).

I. kategorie - 2. a 3. třída základní školy

 Próza: Děti mohou zpracovat pohádku (ručně psaná min. 1 strana A5 linkovaného sešitu,  max  2 strany A5).

II. kategorie  - 4. a 5. třída základní školy

Próza: Děti mohou zpracovat pohádku nebo povídku (ručně psaná min. 1 strana A4 linkovaného sešitu, max. 2 strany A4).

III. kategorie - 6. a 7. třída základní školy a příslušné ročníky víceletých gymnázií

Próza: Děti si mohou zvolit jednu z následujících forem: povídku-realistickou, fantasy, sci-fi, pohádku, pověst, báji, bajku, novinový článek, úvahu (1-2 stránky na PC - Times New Roman, řádkování 1,5, 30 ř., 60 úhozů).

IV. kategorie - 8. a 9. třída základní školy a příslušné ročníky víceletých gymnázií

Próza: Děti si mohou zvolit jednu z následujících forem: povídku - realistickou, fantasy, sci-fi, pohádku, pověst, báji, bajku, fejeton, úvahu nebo zamyšlení (2 -3 stránky na PC - Times New Roman, řádkování 1,5, 30 ř., 60 úhozů).

V. kategorie – sourozenecká – minimálně  jeden ze skupiny sourozenců musí navštěvovat MŠ nebo být žákem 1. třídy  ZŠ. I tato skupina tvoří komiks.

Přejeme vám tvůrčí náladu  a na vaše práce se již velmi těšíme!

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ:

I.                   TEMATICKÉ               

1.   Originalita příběhu.

2.      Využití charakteristik  rostlin pro zápletku, charakteristiku postav

II.                JAZYKOVÉ A STYLISTICKÉ

1. Celková slovní zásoba.

2. Využití jazyka pro charakteristiku postav.

3. Využití jazykových prostředků pro zvýšení napětí.

4. Výstavba větných celků.

III.             KOMPOZIČNÍ

      1. Vystavění“ příběhu – gradace zápletky, rozuzlení, „dynamika“ příběhu.

      2. Srozumitelnost příběhu.

Dodržení žánru – pohádka, povídka, reportáž atd.