Ing. Jaroslav Míka

Ve věku nedožitých 90 let zemřel dne 21. července 2020 pan Ing. Jaroslav Míka. Bývalý ředitel ZUŠ ve Veselíčku. Poté v 70. letech působící jako vedoucí botanické zahrady v Táboře. Za svou krátkou dobu působení v této funkci modernizoval některé části botanické zahrady, navázal úzkou spolupráci s ČSZ a rozšířil styk s cizinou.

Poslední rozloučení se bude konat v sobotu 25. července 2020 v 11:00 hodin v Husově sboru Církve československé husitské v Chotovinách. Po církevním rozloučení bude zesnulý uložen do rodinného hrobu.

Rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast. Zaměstnanci Botanické zahrady a VOŠ a SZeŠ Tábor.