Dotace od města Tábora v roce 2023

V rámci dotačního programu města Tábora na podporu ochrany životního prostředí na rok 2023 získala Botanická zahrada při VOŠ a SZeŠ Tábor následující dotace: 

 

„Jedovaté rostliny“ – dotace byla poskytnuta ve výši 33 390 Kč. Cílem tohoto projektu je vytvoření nové expozice jedovatých rostlin. Za cíl si klade nejen obohatit zahradu o nové druhy, ale především vytvořit sbírku jedovatých rostlin, která bude upozorňovat na míru jedovatosti daných druhů. Důvodem pro vytvoření této expozice je pomoci laické veřejnosti rozpoznávat jedovaté druhy rostlin.  Díky označení rostlin a informační ceduli získají návštěvníci informace, které jim pomohou rozlišit jedovaté druhy rostlin, seznámit se s jejich jedovatostí a následky otrav a možnostmi první pomoci.

 Z dotačního programu na podporu cestovního ruchu získala Botanická zahrada dotaci na „Brigádníka“ ve výši 13 000 Kč. Díky těmto financím bude o letních prázdninách prodloužena otevírací doba. Ve všední dny bude otevřeno 7:00 – 18:00 hod., o víkendech 10:00 – 17:00 hod.