Aktuální stav výskytu plodnic hub v botanické zahradě k 26.6.2024, mapováno mykologem Mgr. Miroslavem Beranem

1 – lesklokorka ploská

5 – outkovka pestrá

17 – liška bledá

mykologická mapa aktuálně 4.7.2024.png